Overzichtskaart China

Kaart van China met de plaatsen:

Peking, Tianjin, Shanghai, Hongkong, Shenzhen, Guangzhou, Chongoing, Lhasa, Ürümpi en Harbin.

Met de wateren:

Oost-Chinese zee, Huang He, Chang Jiang, Xi Jiang en Mekong.

En met de landstreken:

Xizang, Xinjiang en Nei Monggol