Topo op lager niveau dan provincieniveau.

1 bericht / 0 nieuw
Th0rah9
Topo op lager niveau dan provincieniveau.

Ik zit met het volgende; Mijn zoon heeft een ernstige vorm van klassiek autisme, krijgt scholing op een ZML-school en deeltijds thuisonderwijs, zonder vrijstelling van de leerplicht omdat er op school voornamelijk ingezet wordt op de zelfredzaamheid van het kind.
Dit houd dan ook in dat er op op het moment dat mijn zoon op 18 jarige leeftijd met behulp van de lessen van school in staat zal zijn om te functioneren op het niveau van een kind van ca. 10 jaar oud op cognitief gebied.
Lessen aardrijkskunde gaan niet verder dan het lezen van een plattegrond van de ruimte of het kunnen plaatsen van een boek of doos op een bepaalde plek in de ruimte.

Mijn vraag is dus eigenlijk of er een mogelijkheid is om de topografie inzichtelijk te maken op een lager niveau dan het huidige provincie niveau en dus het globale "huis, blok, straat, wijk, woonplaats, gemeente, provincie, land, werelddeel, planeet" te verkrijgen.

Is het mogelijk om als ondergroep van een provincie een stad te maken waarbij je een wijk, een straat en een blok kunt uitleggen?!?
Iets wat niet op groep 5, groep 6 niveau ligt, maar op groep 3, groep 4 niveau.

Dit zou voor de jongere kinderen een grotere kans kunnen zijn om beter te begrijpen hoe iets opgebouwd is.
Een lapbook of werkmap maken is leuk, maar is een hulpmiddel, geen leermiddel op zich.

Met vriendelijke groet,

Th0rah9