Nederlandse kolonën en handelsposten

De 7 Vereenigde Nederlandsche Provincien

Tijdens de 17e eeuw was Nederland, dat toen nog "De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden" heette, een wereldmacht.  De Gouden Eeuw was aangebroken.

Over de hele wereld werden Nederlandse koloniën en handelsposten gesticht. Deze koloniën en handelsposten waren eigendom van twee bedrijven: De Vereenigde Oostindische Compagnie (afgekort met VOC) en de West-Indische Compagnie (afgekort met WIC). 

Later nam de Nederlandse staat het grondgebied over en werd het Nederlands. Zo komt het dat in Suriname Nederlands wordt gesproken en dat New York vroeger Nieuw Amsterdam werd genoemd.

John heeft twee kaarten gemaakt met zo'n beetje alle Nederlandse koloniën door de eeuwen heen. Een kaart met koloniën en handelsposten gesticht door de VOC en een kaart met koloniën en handelsposten gesticht door de WIC